Medicoindustrien

Fremstilling af komplekse delkomponenter og komplette emner, med høje krav til finish og kvalitet

VB Metal er underleverandør til en række producenter af produkter til medicoindustrien og har gennem mange år opbygget viden og kompetencer indenfor funktionalitet, ensartethed og den visuelle kvalitet. I VB Metal ved vi at specielt medicoindustrien har høje krav til finish og kvalitet på de til tider komplicerede emner, og at der derfor er særlige præcisionskrav at leve op til. De høje krav imødekommer vi ved at indgå i en tæt dialog med dig som kunde, ligesom vi aktivt deltager i planlægningen af nye produkter. Vores viden om branchens krav og ønsker gør os til en god og innovativ sparringspartner, så den helt rigtig løsning findes tidligt i planlægningsfasen.
 

"innovativ sparringspartner så den helt rigtig løsning findes tidligt i planlægningsfasen"

Specialviden er opbygget inden for dental udstyr, laboratorie udstyr, delkomponenter til produkter i grundforskning og procesudstyr.

Vi glæder os til at blive udfordret af dig.