Kom Godt Igang

En godt start er en forudsætning for et godt samarbejde. Vi lægger stor vægt på at komme godt i gang

Hos os begynder serviceleverancen i det, du som kunde kommer ind ad døren. Vores serviceleverancesystem har afsæt i LEAN-principperne og løbende forbedringer er et helt essentielt element, som er indarbejdet i alle dele af processen og ikke mindst IT-systemet.

"Planlægning og produktionsforberedelse udgør en stor del af hver enkelt produktion"

Vi mener det er en god investering for både dig som kunde og for os, at bruge den ekstra tid, for at slutproduktet i sidste ende lever op til forventningerne.
 
Levnedsmiddel

"Vi samler trådene og hjælper dig hele vejen gennem processen"

Det er vigtigt, at vi i produktionsforberedelsen får identificeret dine forventninger til kvalitet, finish, præcision, tolerancer, farver osv. I produktionsforberedelsen er det ligeledes vigtigt at vi får overdraget tegninger, programmer og anden teknisk dokumentation, aftale om mængder, forventninger til leveringstider og ikke mindst pris.

"Du som kunde stiller krav til os, men det gælder også den anden vej"

Vi har brug for at alle elementer bliver forventningsafstemt, således at produktet i sidste ende lever op til dine ønsker. Det kan vi kun gøre gennem samarbejde.