VB Metal Profil

Danskejet underleverandørvirksomhed med speciale i tyndpladebearbejdning

VB Metal er en danskejet underleverandørvirksomhed med speciale i tyndpladebearbejdning. Vi producerer delkomponenter, halvfabrikata samt komplette emner til producenter og slutbrugere i ind- og udland. For os er gamle dyder som ordholdenhed og ordentlighed det der gør en forskel mellem at være leverandør og samarbejdspartner. VB Metal er ikke blot en underleverandør. Vi ønsker at indgå i et tæt samarbejde med vores kunder og sikre at faktorer som kvalitet, leveringstid og priser overholdes som aftalt. Vi tager ejerskab i hver enkelt opgave og lægger stor vægt på at kunne tilføre merværdi for dig som kunde.
 

"Vi tager ejerskab i hver enkelt opgave og lægger stor vægt på at kunne tilføre merværdi for dig som kunde"

Vi mener at en åben og ærlig kommunikation er en forudsætning for et godt samarbejde, hvilket sparer både tid og penge for begge parter. En god start på en opgave og et godt samarbejde er vigtigt for at kunne levere den rigtige kvalitet til den aftalte tid. Deling af viden gennem IT er en central del af VB Metals strategi. Ved hjælp af vores ”State of the art” produktionsstyringssystem med integreret kvalitetssikring sikrer vi en stram, struktureret afvikling af hver enkelt opgave.

Vi byder alle velkommen hos VB Metal med ønske om et godt samarbejde.
Elektronik